• Facebook Black Square
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram Black Square

Een socialer, liever en kleurrijker Nederland door het geven van een bloemetje aan vreemde: ontmoet - geef - ontdek.

Bloemen voor Jill

Steeds vaker zie je in het nieuwsberichten verschijnen over eenzaamheid. En hoewel je bij eenzaamheid waarschijnlijk eerder aan oudere mensen denkt, komt het ook bij jongeren voor. Jongeren zijn eindeloos met elkaar in contact op social media, maar in hoeverre zijn zij daadwerkelijk met elkaar in contact zonder bijvoorbeeld een telefoon? Omdat ik zelf ook onder de doelgroep jongeren val en op veel plekken kom waar ik in contact zou kunnen komen met jongeren besloot ik bloemen te geven op mijn eigen school. In mijn studietijd heb ik veel contact gehad met mijn medestudenten en voelde ik mij eigenlijk nooit eenzaam. Nu ik in de laatste fase van de studie zit en je meer op jezelf bent aangewezen merk ik dat ik het heel prettig vind om met andere mensen af te spreken en merk ik hoe fijn het is als een studiegenoot je weer even moed in praat of de tijd neemt om gezellig koffie te gaan drinken. Je voelt je echt minder alleen. Mijn school heeft een eigen café en het leek me leuk om daar iemand aan te spreken. Al snel zag ik Jill zitten en besloot om op haar af te stappen. Ik stelde me voor en vertelde over Bloemen Voor “Mag ik ze hebben?” vroeg ze verbaasd. Om een beetje een praatje te maken vroeg ik haar welke studie ze volgde en hebben we daar even over gepraat. Ik merkte dat ze nog een beetje verbaasd was en vroeg of dit zo was. “Ja, , dit verwacht je eigenlijk niet!” zei ze lachend. Toen ik weer verder ging kwamen net haar studiegenootjes aanlopen en zij vroegen wat er was gebeurd en waarom ze bloemen had gekregen. Met een glimlach liep ik weer verder.

Het was een leuke ervaring om in een vertrouwde omgeving bloemen te geven aan een leeftijdsgenootje. Met oprechte aandacht en het maken van contact, geef je niet alleen een ander een goed gevoel, maar ook jezelf.

Liefs,

Evelien